WYKOPY MECHANICZNE
WYKOPY POD PRZYŁĄCZA WOD-KAN-GAZ-EL
PRACE WYBURZENIOWE
WYWÓZ GRUZU
WYWÓZ ZANIECZYSZCZEŃ
WYCINKA DRZEW i KRZEWÓW
KOSZENIE DUŻYCH PRZESTRZENI
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
ODŚNIEŻANIE MECHANICZNE