TRANSPORT CIĘŻAROWY
WYKOPY MECHANICZNE
WYKOPY POD PRZYŁĄCZA WOD-KAN-GAZ-EL
PRACE WYBURZENIOWE
WYWÓZ GRUZU
WYWÓZ ZANIECZYSZCZEŃ
WYCINKA DRZEW i KRZEWÓW
KOSZENIE DUŻYCH PRZESTRZENI
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH
ODŚNIEŻANIE MECHANICZNE
WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH
NIWELACJE TERENÓW POD ZABUDOWĘ
ODWODNIENIA I MELIORACJA
REGULACJA RZEK
PACE PRZY BUDOWIE DRÓG I MOSTÓW
HANDEL KRUSZYWEM I MAT. BUDOWLANYMI