WYKOPY MECHANICZNE
WYKOPY POD PRZYŁĄCZA WOD-KAN-GAZ-EL
WYKOPY POD FUNDAMENTY
NIWELACJE TERENÓW POD ZABUDOWĘ
ODWODNIENIA I MELIORACJA
REGULACJA RZEK
PACE PRZY BUDOWIE DRÓG I MOSTÓW
HANDEL KRUSZYWEM I MAT. BUDOWLANYMI